VARİS TEDAVİSİ ANKARA

Katıldığı Yurtiçi Kongreler:


1.
E.Kuralay, U.Demirkılıç, A.T.Yılmaz, E.Özal, F.Cingöz, H.Bingöl, N.Küçükarslan, C.Bolcal, M.Arslan, H.Tatar. Ateşli silah yaralanmalarına bağlı alt ekstremite vasküler yaralanmalarında venlerin tamirinin önemi. IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 23–26 Nisan 1998, Belek- Antalya


2.
E Kuralay, U Demirkılıç, AT Yılmaz, E Özal, F Cingöz, H Bingöl,  N.Küçükarslan, C.Bolcal, M.Arslan, H.Tatar. Alt ekstremite vasküler yaralanmalarında geçici şantların önemi. IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 23–26 Nisan 1998, Belek- Antalya.


3.
E.Kuralay, U.Demirkılıç, E.Özal, F.Cingöz, BS Öz, H.Bingöl, N.Küçükarslan, C.Bolcal, A.T. Yılmaz, M.Arslan, H.Tatar. Cabrol tekniği ile yapılan dissekan aort anevrizmalarında kanamayı azaltmak için perikardiyal yama tekniği. IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 23–26 Nisan 1998, Belek- Antalya


4.
E Kuralay, F Cingöz, U Demirkılıç, AT Yılmaz, E Özal, BS Öz, H Bingöl, N Küçükarslan, C.Bolcal, M.Arslan, H.Tatar. Behçet hastalığında arteriyel tutulum ve cerrahi tedavisi. IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 23–26 Nisan 1998, Belek- Antalya.


5.
E Kuralay, U Demirkılıç, E Özal, F Cingöz, BS Öz, H Bingöl, N Küçükarslan, C.Bolcal, AT Yılmaz, M.Arslan, H.Tatar. Aortokoroner bypas ve Behçet Hastalığı. IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 23–26 Nisan 1998, Belek- Antalya


6.
E.Kuralay, U.Demirkılıç, E.Özal, F.Cingöz, B.S.Öz, H.Bingöl, N.Küçükarslan, C.Bolcal, A.T.Yılmaz, M.Arslan, H.Tatar. Koroner bypass sonrasında Desmopressin (DDAVP) ve Traneksamik asidin hemostatik etkileri. V.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 20–24 Ekim 1998, Belek-Antalya


7.
E.Özal, H.Bingöl, B.S.Öz, F.Cingöz, C.Bolcal, U.Demirkılıç, H.Tatar. Miyokardiyal iskemi reperfüzyon hasarına pentoksifilin ile zenginleştirilmiş St. Thomas II solusyonunun etkisi. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 21–25 Ekim 2000, Antalya


8.
H.Bingöl, E.Özal, B.S.Öz, F.Cingöz, C.Bolcal, U.Demirkılıç, H.Tatar. Familiyal Hiperkolesterolemili Hastada Damar Tutulumu: Vaka Takdimi. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 21–25 Ekim 2000, Antalya


9.
BS Öz, E Özal, F Cingöz, C Bolcal, C Günay, AT Yılmaz, H Tatar. Behçet Hastalığında damar tutulumu. 8. ulusal Behçet hastalığı kongresi. 29-30 2001. İstanbul


10.
C
.Bolcal, C.Günay, F.Cingöz, V.Temizkan, M.Şahin, E.Özal, E.Kuralay, U.Demirkılıç, A.T.Yılmaz, M.Arslan, H.Tatar. Çok genç hastalarda (20–29 yaş) koroner bypass cerrahisi orta dönem sonuçları. VII. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 23–27 Ekim 2002, Antalya.


11.
C
Günay, BS Öz, C Bolcal, N Küçükarslan, E Özal, AT Yılmaz, M Arslan, H Tatar. Pediküllü LİMA greftin posterior koroner arterlere anastomozunda hangi yüzü kullanılmalı? Dorsal veya ventral. VII. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 23–27 Ekim 2002, Antalya.


12.
B.S.Öz, H.Bingöl, F.Cingöz, C.Bolcal, C.Günay, E.Kuralay, U.Demirkılıç, H.Tatar. Kontitusyonel semptomlarla seyreden sabit triküspit darlığına neden olan dev sağ atrial mixoma. VII. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 23–27 Ekim 2002, Antalya.


13.
C
.Bolcal, C.Günay, V.Temizkan, E.Özal, U.Demirkılıç, A.T.Yılmaz, M.Aslan, H.Tatar. Kronik atrial fibrilasyonlu mitral kapak replasmanı ameliyatlarında endokardial radyofrekans ablasyonu erken dönem sonuçlarımız. VII. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 23–27 Ekim 2002, Antalya.


14
. F
. Cingöz, H. Bingöl, C. Bolcal, E. Özal, U. Demirkılıç, H.Tatar. Carpentier bikaval kanül yoluyla kardiyak reoperasyon: GATA deneyimi. VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 1-5 Eylül 2004, Kapadokya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Vol.12 Suppl 1 2004


15.
H. Bingöl, F. Cingöz, C. Bolcal, U. Demirkılıç, E. Özal, A. Yılmaz, M. Arslan, H.Tatar. Açık kalp cerrahisinde safen ven ve radiyal arter greft insizyonlarında yara yeri problemleri. VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 1-5 Eylül 2004, Kapadokya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Vol.12 Suppl 1 2004


16.
C
. Bolcal, V. Yıldırım, M. Sargın, C. Günay, İ. Mataracı, H. İyem, E. Kuralay, S. Doğancı, U. Demirkılıç, H. Tatar. Beta Glucan bacak iskemi reperfüzyon hasarını azaltır mı? XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 18–22 Mayıs 2005.


17.
C
. Bolcal, H. İyem, M. Sargın, C. Günay, İ. Mataracı, H. Bingöl, V. Temizkan, U. Demirkılıç, H. Tatar. Alt erkstremitede ödemi olan erkek hasta grubunda primer ve sekonder lenfödem. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 18–22 Mayıs 2005


18.
C
. Bolcal, İ. Mataracı, M. Sargın, H. İyem, C. Günay, H. Bingöl, M.A. Şahin, U. Demirkılıç, H. Tatar. Varikosel ve venöz yetersizliğin genç erkeklerdeki birlikteliği. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 18–22 Mayıs 2005


19.
C
. Bolcal, H. Bingöl, M. Sargın, H. İyem, İ. Mataracı, C. Günay, U. Demirkılıç, H. Tatar. May Thurner Sendromunda yaklaşım. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 18–22 Mayıs 2005.


20.
BS Öz, C Günay, H İyem, C Bolcal, E Kuralay, H Tatar. Akut süperior mezenter trombozunda süperior mezenter arterin reimplantasyonu: Olgu sunumu. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 18–22 Mayıs 2005


21.
E Kuralay, E Özal, V Yıldırım, C Bolcal, C Günay, H Tatar. Tıkanmış olan protez greft kompozit greft oluşturulmasında getiren arter olarak kullanılabilir mi? XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 18–22 Mayıs 2005


22.
BS Öz, C Bolcal, H İyem, K Şarkışlalı, MA Şahin, E Kaya, E Kuralay, H Tatar. Desendan aortada koarktasyon ve anevrizma beraberliği: Cerrahi yaklaşım.  XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 18–22 Mayıs 2005.


23.
H.İyem, C.Bolcal, M.Sargın, S.Dogancı, T.Akay, O.Baysan, H.Bingöl, E.Kuralay, U.Demirkılıç, H.Tatar. İzole aort yetersizliği ve izole aort darlığı olan genç erkek hasta popülâsyonunda aort kapak replasmanı sonrasında sol ventrikül fonksiyonlarının kıyaslanması. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26–29 Kasım 2005, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Vol 31, Suppl 1


24.
H İyem, BS Öz, HT Akay, M Yokuşoğlu, G Şirin, C Bolcal, H Bingöl, E Kuralay, U Demirkılıç, H Tatar. Prostetik kapak disfonksiyonları klinik sonuçlarımız: Erken ve Geç dönem mortalite üzerine etkili faktörler.  XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26–29 Kasım 2005, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Vol 31, Suppl 1


25.
C
.Bolcal, H.İyem, V.Yıldırım, M.Sargın, T.Akay, E.Kaya, BS Öz, E.Kuralay, U.Demirkılıç, H.Tatar. Koroner bypass operasyonlarında postoperatif ağrı tedavisinde magnezyum sülfat kullanılmasının avantajları. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26–29 Kasım 2005, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Vol 31, Suppl 1


26.
H.İyem, BS Öz, HT. Akay, M. Yokuşoğlu, C.Bolcal, H.Bingöl, E.Kuralay, E.Özal, U.Demirkılıç, H.Tatar. Diagonal arter bypasslarında prognoz için doğru seçim: Sequential veya izole bypass tekniklerinin karşılaştırılması. XXI. ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26–29 Kasım 2005, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Vol 33, Suppl 2005


27.
H.Bingöl, G.Şirin, HT. Akay, H.İyem, M.Uzun, C.Bolcal, N.Küçükarslan, BS Öz, K.Şarkışlalı, E.Kuralay, U.Demirkılıç, H.Tatar. İntra-aortik balon pompasından ayrılmada ejeksiyon fraksiyonunun rolü. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 26–29 Kasım 2005, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Vol 33, Suppl 2005


28.
H İyem, M Sargın, C Bolcal, V Yıldırım, HT Akay, E Kaya, H Bingöl, BS Öz, E Özal, U Demirkılıç, H Tatar. Kardiyopulmoner bypas sırasında lökodeplesyon uygluması KBY li hastaların böbrek fonksiyonları üzerine yaralı olabilir. 26–29 Kasım 2005, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Vol 33, Suppl 2005


29.
C
Bolcal, M Sargın, H İyem, HT Akay, V Yıldırım, H Bingöl, V Temizkan, G Şirin, U Demirkılıç, H Tatar. Kardiyopulmoner bypas sırasında lökodeplesyon uygulaması KOAH lı hastaların solunum fonksiyonları üzerine olumlu olabilir. 26–29 Kasım 2005, Antalya, Türkiye. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Vol 33, Suppl 2005


30.
BS Öz, G Şirin, T Akay, C Bolcal, C Günay, S Doğancı, K Şarkışlalı, E Kuralay, U. Demirkılıç, H Tatar. Akut arteriyel tıkanıklılıklarda cerrahi tedavi sonuçlarımız. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16–20 Kasım 2005, Antalya


31.
F
Aşgun, B Perçin, TH Akay, İ Yavuz, C Bolcal, H Bingöl, T Özgürtaş, U. Demirkılıç,  Tatar. Importance of the urinary measurement of glutathione s-transferase in patients with borderline renal function undergoing on-pump and off-pump coronary artery bypass surgery. II. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 20–24 Eylül 2006, Bodrum. Heart Surgery Forum Vol 9 Suppl 1, 2006


32.
B Perçin, TH Akay, H Bingöl, H İyem, C Bolcal, K Öz, U. Demirkılıç, H Tatar. Prophilactic dialysis in elderly patients undergoing coronary bypass surgery. II. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 20–24 Eylül 2006, Bodrum. Heart Surgery Forum Vol 9 Suppl 1, 2006


33.
B Perçin, V Yıldırım, TH Akay, H Bingöl, C Bolcal, K Öz, U. Demirkılıç, H Tatar. Comparison of intrapleural versus epidural analgesia with ropivacaine for postthoracotomy pain and respiratory functions. II. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 20–24 Eylül 2006, Bodrum. Heart Surgery Forum Vol 9 Suppl 1, 2006


34.
C
Bolcal, S Doğancı, V Yıldırım, K Şarkışlalı, K Karabacak, U. Demirkılıç, H Tatar. SAF Aort Yetmezliği Veya Darlığı Bulunan Genç Erkek Hasta Grubunda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi:5 Yıllık Takıp. IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 01–05 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Suppl 1, 2006


35.
B Perçin, T Akay, H Bingöl, H İyem, C Bolcal, K Öz, U. Demirkılıç, H Tatar. Yaşlı hastalarda koroner baypas operasyonu öncesı profılaktık hemodıyalız. IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 01–05 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Suppl 1, 2006


36.
V Yıldırım, T Akay, B Perçin, H Bingöl, C Bolcal, K Öz, U. Demirkılıç, H Tatar. Torakotomı Sonrası Ağrı Ve Respıratuar Fonksıyonlar Açısından Ropıvacaıne Ile Yapılan İnterplevral Ve Epıdural Analjenın Karşılaştırılması. IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 01–05 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Suppl 1, 2006


37.
U. Demirkılıç, C Bolcal, S Doğancı, C Günay, V Temizkan, E Kuralay, H Tatar. Mitral kapak cerrahisi sırasında atriyal fibrilasyonun endokardiyal radyofrekans ile ablazyonu sonuçları. IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 01–05 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Suppl 1, 2006.


38.
C
Bolcal, S Doğancı, O Baysan, M Uzun, U. Demirkılıç, Harun Tatar. Belirgin bir kalp hastalığı olamayan bir hastada aortik-mitral intervalvüler fibroza psödoanevrizması. IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 01–05 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Suppl 1, 2006.


39.
C
Bolcal, V Yıldırım, S Doğancı, M Sargın, A Aydın, E Kaya, E Ozal, E Kuralay, U. Demirkılıç, H Tatar. N-asetilsistein, Co enzim Q10 ve beta-glukan ekstremite iskemi reperfüzyon hasarını azaltır mı? IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 01–05 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Suppl 1, 2006


40.
H Bingöl, G Şirin, T Akay, B Perçin, M Uzun, C Bolcal, E Kuralay, U Demirkılıç, H Tatar. Koroner baypas sonrası gelışen sol ventrıkül yetmezlığınde ıntraaortık balon desteğınden ayrılmada ejeksıyon fraksıyonun rolü IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 01–05 Kasım 2006, Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Suppl 1, 2006.


41.
S Doğancı, V. Yıldırım, C Bolcal, E Akdağ, U Demirkılıç, B Gumuşel, H Tatar, H Lippton. Intermedin dilates coronary vasculary bed thorough release of nitric oxide. III. Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi Belek, Antalya, 2007.


42.
S Doğancı, Günay C, Güler A, Bolcal C, Örs F, Sağlam M. Primer VSM varislerinin tedavisinde endovenöz laser uygulaması erken dönem sonuçlarımız. XIII. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi Belek,Antalya 22-26 Mayıs 2007.


43.
U Demirkılıç, S Doğancı, Bolcal C. Venöz ülser tedavisinde ekstrasellüler matriks proteini tedavisinin erken dönem sonuçları. XIII. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi Belek,Antalya 22-26 Mayıs 2007.


44.
U Demirkılıç, S Doğancı, Günay C, Güler A,Bolcal C.Retiküler varislerin tedavisinde köpük ve likit sklerozan ile yapılan skleroterapi sonuçlarının karşılaştırılması. XIII. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi Belek,Antalya 22-26 Mayıs 2007.


45.
U Demirkılıç, S Doğancı, Günay C, Şahin MA, Bolcal C. Skleroterapi ile tedavi edilemeyecek venülektazi/telenjeyeltazilerin transkutan lazer,transkutan RF,K vitamini içen kremler ve medikal tedavi ile sonuçlarının karşılaştırılması. XIII. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi Belek,Antalya 22-26 Mayıs 2007.

 

 
SEO by Artio


Google

 

 

 

Varis nedir - Lazerle varis tedavisi - Fiyatlar - Site haritasi - Cerrahi tedavisi - Skleroterapi - Variste Köpük tedavisi