VARİS TEDAVİSİ ANKARA

Varis çeşitleri


Varis ve kılcal damar çeşitleri nelerdirB
acak varisi bulunan hastaların en yaygın semptomları bacaklarının görüntüsünün bozulması ve uzun süre ayakta durunca ortaya çıkan bacak ağrısı ve bacaklarda ağırlaşmadır. Semptomlar anatomik defektin derecesiyle ilişkili olmayabilir. Bazen hasta variköz damarı zedeleyebilir. Bu durumda belirgin bir kanama görülebilir. Bacak varislerinin daha yaygın bir komplikasyonu yüzeyel tromboflebittir;

 

 

Bacak varisi bulunan hastaların en yaygın semptomları bacaklarının görüntüsünün bozulması ve uzun süre ayakta durunca ortaya çıkan bacak ağrısı ve bacaklarda ağırlaşmadır. Semptomlar anatomik defektin derecesiyle ilişkili olmayabilir. Bazen hasta variköz damarı zedeleyebilir. Bu durumda belirgin bir kanama görülebilir. Bacak varislerinin daha yaygın bir komplikasyonu yüzeyel tromboflebittir; ciddi bir ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açsa da pulmoner tromboembolizm gelişmesi çok nadirdir. Uzun süreli bacak varislerinde kronik ayak bileği endurasyonu(şişlik), staz dermatiti ve bacak ülserleri gelişebilir.


A. İlk anamnez (sorgulama) sırasında hastaya özellikle önceden geçirilmiş bir bacak travması, kemik kırığı, flebit veya variköz damarlardan kanama veya yara gelişip gelişmediği mutlaka sorulmalıdır.

B. Fizik muayenede her iki bacak, hasta ayakta dururken ışığı iyi olan bir ortamda incelenmelidir. Doktor derin venöz sistemdeki yetersiz kominikan venleri gösteren fasiyal defektleri palpe etmelidir. Variköz venler ve perforanlar bacak üzerine çizilerek doğru bir şekilde kayıt edilmelidir. Femoral üçgen ve karın alt kısmı venlere bası yapabilecek herhangi bir kitle için iyi bir şekilde muayene edilmelidir. Derin venöz sistemin durumu ve kapaklarda geri akımın olup olmadığı Doppler USG ile doğru bir şekilde değerlendirilebilir.

C. Yaygın olmayan bir varis şekli Klippel-Trenaunay sendromunda görülür. Bu sendrom bir fetal gelişim anomalisidir. Sonuçta alt ve üst ekstremitedeki mikroskopik arteriyovenöz bileşkeler devam eder. Klasik klinik triyadında şunlar bulunur:
1.Hemanjiyomlar
2. Yumuşak doku ve kemiğin hipertrofisi. Beraberinde o ekstremitenin aşırı büyümesi de bulunur.
3. Variköz venler
Bu hastalığın iyi huylu seyrinden dolayı hastaların çoğunda ameliyat gerekmez ve konservatif tedavi yöntemleriyle iyi sonuçlar alınır. Bazen büyük varisleri bulunan hastalarda kanama veya ülserasyon gibi komplikasyonlar gelişirse daha agresif cerrahi tedavi yöntemleri denebilir.

1. Telenjiektazik:
Ciltte yüzeyel yerleşim gösterirler. 1 mm veya daha az çaptadırlar. Elle hissedilmezler. Mavi veya kırmızı çizgisel renk değişiklikleri olarak görülürler. Bölgesel olarak yıldız şekilli veya örümcek ağına benzer yaygın çizgisel oluşumlar olup tüm bacağı sarabilirler.
2. Retiküler Varisler:
Ciltten hafif kabarık, çapları 4 mm’ den küçük olan mavi renkli, elle zor hissedilebilen varislerdir


3. Büyük toplardamar varisleri:
VARİS ve TOPLARDAMAR HASTALIKLARI
Toplardamarların görevi nedir?
Kalp her atışta vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için bir miktar kanı atardamarlar ile dokulara gönderir. Bu temiz kan gerekli oksijeni ve besleyici maddeleri hücrelere verir ve ortamda oluşan artık maddeleri toplar. Oluşan bu kanın artık rengi koyudur ve toplardamarlar aracılığı ile kalbe geri taşınır. İşte varis bacaktaki bu toplardamarların genişlemesidir.
Bacak toplardamarları iki bölümde incelenebilir:
Yüzeysel toplardamarlar: Cilt altında yerleşirler ve gözle görülebilirler. Vücudumuzda kirli kanı kalbe taşıyan yan yollar olarak düşünülebilirler. Yüzeyel toplardamarlarda en sık görülen hastalık varislerdir.
Derin toplardamarlar: Komşu oldukları atardamarla birlikte derinde seyrederler ve gözle görülemezler. Bacak kirli kan drenajının % 90’nını sağlayan otoyollar olarak değerlendirilirler. Derin toplardamar sisteminde en sık görülen hastalık tıkanma ve iç varis olarak da bilinen kapak yetersizliğidir.
Toplardamar sisteminin görevi dokulardan alınan kanın kalbe taşınmasıdır. Atardamarların aksine toplardamarların içinde hassas kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar yerçekiminin etkisine rağmen kanın kalbe doğru tek yönde hareketini sağlayıp geri kaçışı önlerler ve insan ayakta olsa bile toplardamar drenajı sağlanır. Ayakta sabit olarak çok fazla duran bireylerde ise bu kapakçıklar bozulur ve varis gelişebilir (resim 1). Öğretmenler, hemşireler, cerrahlar, polisler, diş hekimleri, ve garsonlar risk altındadır. Buna karşın ayakta çok durmalarına karşın baldır kaslarını çok sık kullanan sporcularda varis gelişme olasılığı azdır. Uzun sure oturarak çalışmada daha az olsa da risk taşımaktadır. Sekreterlerde ve uzun sure bilgisayar karşısında çalışan bireylerde varis görülme oranı az değildir.
3. Büyük Toplardamar Varisleri (Safen ven varisleri)
Büyük ve küçük safen venlerinin seyirleri boyunca görülen büyük geniş kıvrımlar oluşturan, elle ve gözle kolayca fark edilebilen varislerdir. Bunlar 4 mm’ den büyük çaplıdırlar. Cilt altında seyrettikleri için genellikle derinin rengini değiştirmezler. Damarın kendine ait yeşilimsi renginin yansıması görülür.

 

Tablo: Variköz venlerin sınıflaması

Tip

Tip1

Tip 1A

Tip 2

Tip 3


Tip 4

 

Boyut 0.1-2.0
mm Çap
<0.2 mm
Çap
1.0-2.0mm
Çap
2.0-4.0mm
Çap
2.0-8.0mm
Çap
Renk Genellikle kırmızı,
nadiren siyanotik
Ağ şeklinde
Açık kırmızı
Morumsu
Siyanotik
Siyanoz
mavi arası
Maviden mavi/
yeşil arası
Açıklama Telenjiyektazi
“örümcek ağı”
Telenjiyektazik
keçeli
Venulektazi
(genellikle
belirgin)
Retiküler venler
(minör varis)
Genellikle yetersiz
bir perforatöre
bağlı variköz venler

 
SEO by Artio

 

 

 

 

 

 


Google

 

 

 

Varis nedir - Lazerle varis tedavisi - Fiyatlar - Site haritasi - Cerrahi tedavisi - Skleroterapi - Variste Köpük tedavisi